Изготвяне на СВ/Автобиография. Проучване на бъдещия работодател/държава.

Изготвяне на СВ/Автобиография. Ако все още нямате подготвено СВ, то можете да използвате Европейския формат, наличен онлайн- където да обновите или изготвите изцяло нова автобиография. За директен линк към сайта, натиснете ТУК.

*Други сходни (добре форматирани и четливи) формати на Автобиография/СВ са също възможни.

Share to: